Další projekty MORE PROJECTS

EASY House ©

Rodinný dům EASY-01

Návrh vzoru typového rodinného domu EASY-01. Pilotní model formy a dispozice je primárně určen pro prodej na běloruském trhu, kde byla zřízena i fabrika na výrobu domů. Následně by měl být prodej rozšířen i k nám a do dalších sousedních zemí. (2011–2013)

Single Family House EASY-01 - Standard plan for the repeatable family house, 2011-2013.