Další projekty MORE PROJECTS

Administrativní centrum Litochleby

Administrativní centrum Litochleby

Projekt výškového administrativního objektu na Litochlebském náměstí na Jižním Městě, Praha 11. Projekt byl zastaven po vydání stavebního povolení, 2010-2013

Litochleby Office Center - A high-rise office building, Litochleby Sq., Prague 11 - South Town. The project was terminated after the building permit release, 2010-2013.