Další projekty MORE PROJECTS

Komwag

Rekonstrukce areálu firmy Komwag

Kompletní rekonstrukce areálu firmy Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Krom objektu stávající adminiatrativní budovy prošel areál celkovou asanací a všechny dožilé objekty byly postaveny znovu v uspořádání, které lépe vyhovuje současným potřebám firmy. Specifikem zakázky bylo částečné rozšíření pozemku areálu a řešení jeho zapojení k okolní obytné zástavbě ve svahu. Zakázka měla složitý průběh legislativního projednání, od studie do realizace v roce 2015 uběhlo 7 let. Praha 2 - Vinohrady, 2008-2015.

Komwag Compound Reconstruction - complete renovation of the Komwag company compound, Prague 2, 2008-2015.