Další projekty MORE PROJECTS

Centrum Nové Háje

Rekonstrukce areálu firmy Komwag

Koncept návrhu obchodně-administrativního centra na Jižní Město, Praha 11, 2009.

Nové Háje Center - conceptual design for the shopping-administrative center at Prague 11, 2009.