Další projekty MORE PROJECTS

Rekonstrukce a dostavba usedlosti Břetislavka

Rekonstrukce a dostavba usedlosti Břetislavka

Stavba se nachází v Praze 6 Dejvicích na křižovatce Šáreckého a Lysolajského údolí. Zadáním bylo obnovení lokálního centra ve spojení s funkcí ubytovacího zařízení. Hostinec Na Břetislavce včetně sokolovny a dalších přístaveb byl výrazně poznamenán řadou zásahů a v konečné fázi o katastrofálními povodněmi v roce 2002. Kromě obnovy historické budovy byla součástí programu i novostavba ubytovací části. Možnosti řešení byly omezeny restrikcemi danými záplavovým územím a k dispozici byla pouze přesná katastrální stopa sokolovny a přilehlých kůlen. Umístění 1. NP bylo dáno požadovanou kótou 1 m nad zaznamenanou nejvyšší úrovní povodně.

Požadovaný objem byl pro místo i pro sousední historický objekt příliš robusní a tak vznikl koncept „rozlámání“ klasické hmoty se sedlovou střechou do jednotlivých domů spojených pavlačí. Jejich uspořádání kopíruje stopu původních objektů. Objekty stojí na podnoži garáží. Aby se geneze návrhu stala čitelnou, odráží se i v materiálovém řešení objektu. Volba dřevěného obkladu je výsledkem snahy zachovat důstojnost a dominantu starého domu, který byl očištěn od přístaveb a dle zachované dobové dokumentace mu byla kompletně obnovena štuková výzdoba.

Konstrukčně je objekt řešen jako železobetonový monolit. Monolitická je i konstrukce šikmých střech, a to z důvodu zachování příjemného klima v podkroví. Jednotlivé objekty jsou z vnější části obloženy modřínovým dřevem, vnitřní fasády jsou řešeny v souladu s konceptem odlišně v omítce. Pavlače jsou vyneseny na isonosnících a zachovávají si tak subtilnost a pohledovost konstrukčního betonu.

Ubytovací jednotky jsou vytápěny podlahovým vytápěním, celý objekt je řízen inteligentním systémem, který zároveň umožňuje i ubytovaným možnost ovládat vše pomocí mobilní aplikace.