Další projekty MORE PROJECTS

Základní škola Jana Vodňanského

 

Základní škola Jana Vodňanského

Ideový návrh architektonické soutěže vypsané městskou částí Holešovice. Předmětem zadání byla podoba nové základní školy, jejíž součástí je i multifunkční hala, venkovní sportoviště a zároveň zachodání prostupnosti a návaznosti na budoucí park v nově vznikajícím městském bloku.

Holešovice – napětí mezi ulicí a dvorem, mezi fasádami vznikajícího Města a dvorky plnými původních stop. Rovné a regulované versus rostlé a měnící se. Ulice, která formuje a dvůr, který chce být komponován. V Jankovcově ulici ustoupená uliční čára a věž, ze strany parku industriální silueta.  Holešovická škola, jasná čitelná struktura, moduly prolínající se s živým prolnutím společných cest a prostorů. Ukotvení, a přesto možnost bloudit. Instituce, která stojí pevně, ale ve které je i radost být.