Další projekty MORE PROJECTS

Obytný soubor Jarov

 

Obytný soubro Jarov

Studie obytného souboru vytváří kvalitní městské prostředí s náplní dlouhodobého nájemního bydlení. Bytová skladba má umožnit bydlení široké paletě uživatelů od jednotlivců a studentů po rodiny s dětmi. Významnou část tvoří i obchodní plochy navázané v logických místech na parter.

Urbanistická koncepce vychází ze snahy navázat na okolní zástavbu a formovat kvalitní veřejný prostor. Navržená struktura kombinuje prvky kompaktního města s rozvolněnou zástavbou; souvislou zástavbou stavební čáry zpevňuje ulici Na Jarově, otevřenější zástavbou navazuje na sídlištní stavby na severu území. Při ulici Na Jarově je vytvořeno malé pěší náměstí, které v klidovějším „druhém plánu“ poskytne prostor pro obchody a služby a městský pobyt. Tímto prostorem prochází i nová severojižní pěší a cyklistická osa, zvyšující oproti stávajícímu areálu prostupnost území.