Další projekty MORE PROJECTS

Zázemí pro diváky a organizaci závodu - Labe aréna Račice

Zázemí pro diváky a organizaci závodu - Labe aréna Račice (1. etapa)

Původní tribuny jsou nahrazovány novým objektem tzv. groundboxů (opak skyboxu, kdy vnitřní prostory jsou ne nad diváky, ale pod nimi). Ve svých útrobách, na úrovni přilehlé okružní komunikace u vody, poskytují groundboxy vnitřní prostory pro organizátory závodu. Střecha groundboxů pak slouží jako prostor pro diváky, v případě větších sportovních pořadů je možné na ní stavět provizorní velkokapacitní tribuny. Ve svahu za groundboxy jsou navrženy další plochy pro diváky, které svým výškovým rozposunutím navazují až na plochu parkoviště v horní úrovni. Na přelomu let 2016 a 2017 byla vybudována 1. etapa stavby - zhruba polovina groundboxů nahradila jednu stávající tribunu. V rámci 2. etapy by měla být i druhá stávající tribuna odstraněna a nahrazena pokračováním objektu groundboxů.

Racer's Facilities - Sport Centre Račice (1st phase) - new facility for the specators & organizers, 1st phase raised at the turn of 2016 a 2017.