Další projekty MORE PROJECTS

Přeměna školky na dům s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou Chomutovická

Přeměna areálu dožilé­ sídlištní školky na soubor domů pro seniory, (2009).

Houses with Care Service - a transformation of the kindergarten to the senior houses, Prague 11, 2009.