Další projekty MORE PROJECTS

Krejcárek

Krejcárek

Konverzní studie obytného souboru, lokalita Krejcárek, Praha 9 (2016)

Krejcárek Housing Estate, conversion study, Prague 9 (2016)