Další projekty MORE PROJECTS

Generel rozvoje SC Račice

Generel rozvoje veslařského a kanoistického kanálu v Račicích

Umělý veslařský a kanoistický kanál v Račicích patří k unikátním stavebním dílům minulosti. Generel rozvoje vznikal v letech 2013–2014 a určil základní směry obnovy a doplnění areálu, pocházejícího z 80. let 20. století. Jednotlivé objekty, určené v generelu, jsou předmětem dalších stupňů projektů vedoucích k jejich postupné realizaci.

Sport Centre Račice - expansion study for the Rowing & Canoeing Canal Compound at Račice (Middle Bohemia), 2013-2014.