Další projekty MORE PROJECTS

Bytový dům „Panna a Baba“

Bytový dům Panna a Baba

Bytový dům „Panna a Baba“ se nachází v klidné části Pražských Strašnic, v docházkové vzdálenosti stanice metra A Skalka. Na rozhraní drobné zástavby a parku, na parcele, která se nachází mezi dvěma různými typy zástavby, je navržen objekt jehož tvary jsou přímou odpovědí na urbanistické souvislosti. Na společné parkovací podnoži se nachází dvě hmoty reagující nejen na měřítko okolních domů, ale i potřebné odstupy a výškové limity. Výsledkem je výrazná kompozice, která je ovšem sjednocena jednotným architektonickým výrazem. Přísně čtvercové okenní otvory, jejichž velikost je odvozena od jejich funkce jsou jednotícím prvkem architektury objektu.

Dvojjedinost formy pak nachází svůj odraz v názvu projektu odvozeném od typické siluety Českého Ráje, který se z vnitroateliérového pracovního názvu stal i tím marketingovým.

Prostorový koncept bytového domu je založen na neokázalé modernosti a snaze o příjemné, obytné prostředí, které však nezatěžuje své okolí přílišnými vhledy do soukromí. Správně namíchaný poměr otevřenosti a uzavřenosti je zárukou městského výrazu stavby. Vstup do objektu je koncipován jako poloveřejné patio, místo setkání i odpočinku mezi veřejným a soukromým světem. Byty mají vždy oddělenu noční a denní část a vyvážený poměr mezi výhledy do zeleně a prosluněním. Samozřejmostí je vždy terasa, lodžie nebo balkon. Společná podnož objektu obsahuje technologické zázemí a parkování. Vzhledem k limitním prostorovým možnostem je suterén přístupný autovýtahem. Stavební a technologické řešení je vedeno snahou o propracovaný detail a maximální užitný komfort. Materiálové řešení je postaveno na cihelných páscích těžko pojmenovatelné, ale zcela příhodné barvy a elegantní antracitové černi výplní otvorů a zámečnických prvků.