Další projekty MORE PROJECTS

Škola Svaté Ludmily v Klecanech

 

Škola Svaté Ludmily

Předmětem studie je návrh nové budovy speciální logopedické mateřské a základní školy zřizované Arcibiskupstvím pražským a sídlící v současné době v hygienicky i prostorově nevyhovujících prostorech v Praze 8 Bohnicích. Škola jako instituce patří mezi špičkové evropské vzdělávací instituce specializované na děti s poruchou řeči a zaslouží si důstojnou a vyhovující budovu.