Další projekty MORE PROJECTS

Strahovský kilometr

Strahovský kilometr

(Prokazatelně nejlepší ; ) návrh do veřejné architektonické soutěže na řešení­ Masarykova stadionu a VRÚ­ Strahov. Soutěž skončila bez udělení cen, náš návrh byl mezi čtyřmi oceněnými,­ 2008.

Strahov Kilometer - urbanistic competition proposal, Prague - Strahov, 2008.