Další projekty MORE PROJECTS

Hradčanská alternativy struktury

 

Hradčanská alternativy struktury

Předmětem studie bylo zpracování alternativ zástavby území navazujícího na stanici metra Hradčanská. Řešené území je vymezeno jako plocha transformační a to jak v platném Územním plánu hl. města Prahy, tak v Metropolitním plánu. Studie byla zpracována pro zadavatele Institut plánování a rozvoje města Prahy v několika verzích, poslední je z 01/2020.

Studie slouží jako podklad ke změně Územního plánu a také ke koordinaci se záměry v území, a to zejména přípravě projektu železnice Praha - Letiště VH - Kladno (Metroprojekt a.s.) a "KES" Komunikace Evropská - Svatovítská (MČ Praha 6, PÚDIS). Řešené území historického rozsáhlého kolejiště železniční stanice Bruska se nachází na rozhraní regulované zástavby Dejvic dle Engelovy kompozice a v průběhu časů bylo zasaženo výstavbou metra A i městského okruhu tunelu Blanka. Urbanistická studie se tak zabývala tímto "slepým místem" uvnitř města a jeho znovuzapojením do fungování městského organismu, zlepšení prostupnosti a dopravního napojení Dejvic.